Asennus ja huolto

Teemme kaikenkokoiset sähköasennustyöt yksityisille kotitalouksille, julkiselle sektorille ja yritysasiakkaille Salon, Turun sekä lähikuntien alueilla.

Myymälä

Myymälämme palvelee sinua kaikissa sähköalan tarviketarpeissa. Sähkötarvikemyymälästämme löydät monipuolisesti erilaisia sähkö- ja valaisintarvikkeita.

Referenssit

Palvelemme niin yksityisiä kuin yrityksiäkin sekä uudisrakentamis- että saneeraustarpeissa. Työskentelemme asiakkaan toiveiden mukaan joko urakka- tai tuntisopimuksella.

Sähköasennus ja sähköhuolto Salossa

Salon Aluesähkö Oy on vuonna 1992 perustettu sähköasennukseen ja sähköhuoltoon erikoistunut yritys. Aluesähkö on toisessa polvessa
toimiva perheyritys. Arvoihimme kuuluvat asiantunteva ja asiakaslähtöinen palvelu.

Asennus- ja huoltotöiden lisäksi sähköliikkeemme asiantuntevat myyjät palvelevat erilaisissa sähkötöihin- ja asennuksiin sekä valaistukseen liittyvissä asioissa. Palveluumme kuuluvat myös  Harvian ja Helon kiukaiden huolto.

Tarjoamme vaadittavat ratkaisut aurinkosähkön pientuotantojärjestelmiin. Olemme erikoistuneet uusiutuvan energian sähköratkaisuihin ja tulevaisuudessa tulemme keskittymään lisää aurinkoenergiaratkaisuihin.

Palvelemme yksityisiä kotitalouksia ja yrityksiä niin uudisrakentamis- kuin saneeraustarpeissa. Työskentelemme asiakkaan toiveiden mukaan joko urakka- tai tuntisopimuksella. 

Monipuolinen sähkö- ja valaisinliikkeemme sijaitsee Sentterin kauppakeskuksessa Salon Meriniityllä. Toimialueemme ulottuu aina Salon ympäryskunnista Naantaliin ja Lohjaan asti.

Tarvitsetko sähköalan ammattilaista? Kysy lisää!


 

Ota yhteyttä

Sähkötarvikemyymälämme Sähkö-Lindroos

Sentterin kauppakeskuksen lisäksi Salon Aluesähköllä on toinen myymälä Perniössä. Perniössä sijaitseva Sähkö-Lindroos keskittyy pääosin kodinkoneiden myyntiin sekä sähköasennuspalveluihin Perniön seudulla ja Särkisalon alueilla.

Tutustu Sähkö-Lindroosin monipuolisiin palveluihin »

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi –  palaamme asiaan pian.

Yhteydenottolomake
 

Myymälämme

Myymälämme palvelee sinua kaikissa sähköalan tarviketarpeissa. Sähkötarvikemyymälästämme löydät monipuolisesti erilaisia sähkö- ja valaisintarvikkeita.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Salon Aluesähkö Oy (Y-0897125-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anssi Sjöberg
040 7020246
anssi.sjoberg@aluesahko.fi

Henkilörekisterin nimi

Salon Aluesähkö Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Salon Aluesähkö Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
anssi.sjoberg@aluesahko.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna